?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 机构建制-水产学院

一、院党政领导

职务

姓名

办公电话

邮箱

院党委书?/span>

范惠?/span>

6180585

hyfan@jmu.edu.cn

副院?/span>

张春?/span>

6182723

cxzhang@jmu.edu.cn

副院?/span>

郭玉?/span>

6183537

guoyuqing@jmu.edu.cn

党委副书?/span>

陈延?/span>

6180583

ytchen@jmu.edu.cn

 

二、有关机构负责人

(一)院综合办公?/span>

职务

姓名

办公电话

邮箱

主任

罗桂?/span>

6181054

glluo@jmu.edu.cn

党委组织员(正科级)

林伟?/span>

6180479

lwq@jmu.edu.cn

行政科长

翁潞?/span>

6181420

lmweng@jmu.edu.cn

教学科长

李丹

6181483

syjxms@jmu.edu.cn

团委副书?/span>

张艳?/span>

6180479

123424243@qq.com

(?/span>)教研?/span>

教研室名?/span>

职务

姓名

邮箱

生物基础教研?/span>

主任

韩芳

hanfangyc@jmu.edu.cn

副主?/span>

刘贤?/span>

xdliu@jmu.edu.cn

水产增养殖教研室

主任

谢仰?/span>

yjxie@jmu.edu.cn

副主?/span>

黄永春 

ychuang@jmu.edu.cn

营养与饲料教研室

主任

孙云?/span>

jmusunyunzhang@163.com

副主?/span>

翟少?/span>

zhaisw@jmu.edu.cn

水产生物医学教研?/span>

主任

黄文?/span>

wshuang@jmu.edu.cn

副主?/span>

林茂

linmao@jmu.edu.cn

资源与生态教研室

主任

黄良?/span>

lmhuang@jmu.edu.cn

副主?/span>

陆志?/span>

zqlu@jmu.edu.cn

(三)本科教学实验室

职务

姓名

邮箱

主任

姜永?/span>

yhjiang1974@jmu.edu.cn

副主?/span>

纪德?/span>

dhji@jmu.edu.cn

 

(四)集美大学水产试验场

职务

姓名

邮箱

场长

钟幼?/span>

ypzhong@jmu.edu.cn

(五)公共仪器平?/span>

职务

姓名

邮箱

主任

蔡明?/span>

myicai@jmu.edu.cn

副主?/span>

贾锡?/span>

Xiweijia@jmu.edu.cn

(六)工?/span>

职务

姓名

邮箱

部门工会主席

陈延?/span>

ytchen@jmu.edu.cn

部门工会副主?/span>

罗桂?/span>

glluo@jmu.edu.cn

组织、宣传委?/span>

黄良?/span>

lmhuang@jmu.edu.cn

文体委员

翟少?/span>

zhaisw@jmu.edu.cn

福利委员

纪德?/span>

dhji@jmu.edu.cn

女工委员

翁朝?/span>

wengzhaohong@jmu.edu.cn

民管、青年委?/span>

林茂

linmao@jmu.edu.cn

 

三、教授委员会

? 任:王艺?/span>

副主任:陈昌?/span>

?/span>  员:(以姓氏笔画为序?/span>

王艺? 王志? 叶继?/span> 张春? 陈学? 陈昌?/span> 姜永?/span> 郭玉?/span>

黄文?/span> 黄良?/span> 谢仰?/span> 谢潮?/span> 鄢庆?/span>

? 书:贾锡?/span>地址:厦门市集美区印斗路43号 邮编?61021 Email?a href="/html/info1011....xyjgkmailto:scxy@jmu.edu.cn.html" style="text-decoration: none">scxy@jmu.edu.cn
  Copyright ©  集美大学水产学院